Quy mô :

400 đơn vị - gian hàng.

Thời gian :

Từ ngày 28/8 đến 3/9/2014.

Địa điểm :

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ 108A Lê Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Chủ trì - Bảo trợ :

- Bộ Công Thương.

- Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ.

Tổ chức thực hiện :

Ban chỉ đạo Tổ chức Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ.

Bảo trợ thông tin :

- Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Đài Phát thanh truyền hình TP. Cần Thơ.

- Báo Cần Thơ.