English
Tiếng Việt

Thủ tục đăng ký

Khách hàng tham gia điền vào mẫu đăng ký (kèm theo) gởi về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ (EFC) và trả trước 50% tổng giá trị tiền thuê gian hàng (mặt bằng). Số còn lại sẽ thanh toán trước khai mạc 02 ngày (khoản tiền này không hoàn lại khi người đăng ký hủy bỏ đơn tham dự). Thời hạn đăng ký tham dự : Đến hết ngày 15/11/2014

Click vào đây để tải bảng đăng ký