English
Tiếng Việt
dagn o day

Sản phẩm trưng bày

- Máy móc thiết bị nông nghiệp.

- Vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, gia súc, gia cầm, thủy sản...

- Sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học...

- Các chương trình, dự án nông nghiệp & phát triển nông thôn, mô hình cánh đồng mẫu lớn.

- Lúa gạo, trái cây, đặc sản địa phương.

- Giống cây trồng, vật nuôi chất lượng tốt, năng suất cao.

- Nông, thủy hải sản, thực phẩm chế biến.

- Hàng công nghiệp phục vụ nông nghiệp.

- Sản phẩm gia dụng phục vụ nông dân - nông thôn.