English
Tiếng Việt

Chủ đề

Hợp tác, đầu tư phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu nông thuỷ sản Đồng bằng sông Cửu Long – Việt Nam.

Quy mô

450 đơn vị gian hàng.

Thời gian

Từ ngày 10 đến 16.12.2014

Địa điểm

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ

Chỉ đạo

- Bộ Công Thương

- Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn

- Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ

Tổ chức thực hiện

- Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ (EFC)

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch Tp Cần Thơ

- Hội Nông dân Việt Nam TP Cần Thơ

- Sở Nông nghiệp & PTNN TP Cần Thơ