KHAI MẠC HỘI CHỢ SẢN PHẨM PHÁP 2015 TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
07/02/2015

Sáng ngày 07/02/2015, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế thành phố Cần Thơ khai mạc Hội chợ Sản phẩm Pháp năm 2015.

HỘI CHỢ SẢN PHẨM PHÁP 2015
27/01/2015

Hội chợ Sản phẩm Pháp năm 2015 diễn ra từ ngày 07 đến ngày 15/02/2015 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế thành phố Cần Thơ.

HỘI CHỢ MEKONG EXPO 2015
28/01/2015

Hội chợ Mekong Expo 2015 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 02/5/2015 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế thành phố Cần Thơ.

EFC TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
15/01/2015

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế thành phố Cần Thơ (EFC) vừa tổ chức tổng kết các hoạt động trong năm 2014.

TỔNG KẾT HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ VIỆT NAM NĂM 2014
17/12/2014

Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2014 do Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân Tp. Cần Thơ chỉ đạo và bảo trợ được tổ chức định kỳ hàng năm tại thành phố Cần Thơ. Đây là hội chợ chuyên ngành nông nghiệp được tổ chức với qui mô lớn thuộc Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia.