Trang chủ

Thời gian

Từ ngày 27.4 đến 2.5.2015

Địa điểm

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ (EFC) 108A Lê Lợi, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Chủ trì- Bảo trợ

- Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ.

- Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương.

Tổ chức

- Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ.