Dịch vụ miễn phí - khuyến mãi

- Tham gia vào các cuộc hội thảo tổ chức trong thời gian hội chợ.

- Được cấp các loại thẻ ra vào cổng, giấy mời khai mạc.

- Giới thiệu tên đơn vị trong tờ gấp chính thức của Hội chợ Triển lãm. Ấn phẩm này sẽ phát miễn phí cho khách hàng.

- Đảm bảo vệ sinh trong khu Hội chợ..

- Dàn dựng, tháo dỡ gian hàng đối với khách thuê gian tiêu chuẩn trọn gói.

- Được quảng cáo miễn phí trên màn ảnh rộng 300 inches và đài phát thanh Hội chợ (đơn vị, doanh nghiệp gửi dĩa phát hình và bài phát thanh trước ngày 25/4/2014).

- Hỗ trợ doanh nghiệp:

  • Sân khấu quảng bá - giao lưu & biểu diễn nghệ thuật
  • Hội trường để tổ chức lễ ký kết hợp đồng, hợp tác...