Trang chủ

Thời gian

Từ ngày 26.4 đến 2.5.2014

Địa điểm

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ (EFC) 108A Lê Lợi, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Chủ trì- Bảo trợ

- Bộ Công thương.

- Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ.

Tổ chức

- Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ.

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại & Du lịch TP. Cần Thơ.